Altılı masa ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı

CHP, İYİP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masa (Millet İttifakı), Ankara Congresium Konferans Salonu’nda düzenlediği etkinlikle Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni paylaştı

Altılı masanın hazırladığı metinde, Millet İttifakı’nın seçim vaatleri yer alıyor.

Yaklaşık 250 sayfalık çalışmada, “yoksullukla mücadele”, “kadın hakları”, “siyasi etik yasası”, “kamuda israfla mücadele”, “siber güvenlik”, “tersine beyin göçü”, “afet yönetimi”, “mesleki eğitim”, “konut ve barınma krizi”, “uyuşturucuyla mücadele”, “esnafın sorunları”, “sınır politikası” ve “tarım” gibi konularda hazırlanan hedef, politika ve projeler, 9 ana başlık ve 75 alt başlıkta yer alıyor.

Toplantıda Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin başlıklarına ilişkin videolara yer verildi.

Toplantıda giriş konuşmasının ardından ilk sözü CHP Sözcüsü Faik Öztrak aldı. Öztrak şunları söyledi:

“Kontrolsüz güç, güç değildir; felakettir. Millet İttifakı, bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor.

Yasam reformuyla Meclis’in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Bütçe hakkı TBMM’nin devredilmez bir yetkisi olacak. Meclis’te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Yürütme reformuyla cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız.

Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Üst düzey yönetimlerde kadın yöneticilerin sayısını artıracağız.

TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Zaman aşımını kaldıracağız, bu suçları asla af kapsamına almayacağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normalarına uygun hale getireceğiz.

Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanma aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.”

Öztrak’ın ardından DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakçı söz aldı. Çanakçı’nın açıklamaları şöyle:

“Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye düşüreceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Ortalama büyüme hızını yüzde 5’e çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına yükselteceğiz. Aşırı yoksulluğu sonlandıracağız.

128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarının takipçisi olacağız. KKM’de yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız.

İktidara gelir gelmez cumhurbaşkanına bağlı Durum ve Hasar Tespit Komisyonu oluşturacağız. İtibar gerekçesiyle yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.

Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız.

Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almasına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarımsal sulama projeleri için kullanacağız.

İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.”

Çanakçı’nın ardından Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp konuştu. Şahinalp şunları söyledi:

“Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimiz özgürlük olması için adımlar atacağız. Akademisyenlerin özlük hakları ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Üniversitelerin araştırma şartları ve imkanlarını iyileştireceğiz.

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, kişiselleştirilmiş ürünler gibi alanlarda becerilerini destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel destek paketleri hazırlayacağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı’nı kuracağız. Yapay zeka etik kurulunu oluşturacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 gb internete bedava erişim sağlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda idari pozisyonlara liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.

Sınav güvenliğini mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

Üniversiteye geçişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

Zorunlu eğitimi 1 yıl okul öncesi eğitim, 5 yıl ilkokul, 4 yıl orta okul, 3 yıl ise lise olmak üzere uygulayacağız.

Yatılı teknoloji liseleri açacağız.

Yüksek Öğrenim Kurumları YÖK’ü kaldıracak, yüksek öğrenim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin, yüksek öğrenimin planlanması ve yüksek öğrenim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

Yükseköğrenime bütçeden daha fazla tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz. KYK burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf bir hale getireceğiz. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatarak üniversitelerin yurt sorununu tamamen çözeceğiz.”

Şahinalp’in ardından söz alan Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin şunları söyledi:

“Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Hasat dönemi ve hasat öncesinde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini sağlayacağız.

Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan bir yapıya dönüştüreceğiz. Savunma sanayimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyarak ülkemizin dışa bağımlılığına son vereceğiz.

Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız.

Kanal İstanbul Projesi’ni göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri teknik olarak düzenleyeceğiz. Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz.

Yeni bir turizm kanunu çıkaracağız. Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri 7/24 teknolojik altyapı imkanı ile güçlendireceğiz. Yeşil ekonomiye geçiş programını yürürlüğe koyacağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak kaldıracağız.

Yeni termik santral yapmayacağız.

Cumhurbaşkanına ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren orman kanunundaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız.

Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir su kanunu çıkaracağız.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı’nı kuracağız. Merkezi ve yerel yönetimin iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği kentsel dönüşüm yasası çıkaracağız.”

Söz alan İYİP’ten Ümit Özlale şöyle konuştu:

“Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Çocukların şiddet, cinsel istismar sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız.

Vatandaşla hak temelli bir dayanışma ilişkisi kuracağız. Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak hakkaniyet ilkesini gözeteceğiz.

Çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İşsizlik Sigortası fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz.

TOKİ asıl görevine geri dönüp sadece sosyal konut üretecek. Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözüceğiz. Öğrencilerimizin ne olduğunu belirsiz vakıfların, derneklerin yurtlarında kalmaya mecbur bırakmayacağız.

Türkiye’de artık bir ilaç krizi yaşanmayacak. İlaç krizine son vereceğiz.

Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır.’

İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak.”

Saadet Partisi’nden Sabri Tekir’in açıklamaları şöyle:

“‘Yurtta Barış Cihanda Barış.’ Biz bu prensibin dış politikamızda temel esas olarak kullanılmasını her zaman benimseyeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı’na eleman alımını objektif, siyasi tercihlerden uzak, liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemiyle yapacağız. 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz.

NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir şekilde sürdüreceğiz.

Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı olacağız. Bu ülkelerin içişlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda taraf tutan bir ülke değil, çözümleri kolaylaştıran bir ülke olacağız.”(haber.sol)

Bunlarıda begenebilirsiniz

İlgili Haberler

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir